One Team Gov Sverige logotyp

One Team Gov Sveriges första knytkonferens (unconference)

Datum och tid:
Lördag 1 september, klockan 10.00–17.00
Plats:
Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 103 25 Stockholm

Sponsorer

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra sponsorer Doublecheck, Future Place Leadership, Internet of Things Sverige, Invest Stockhom, itch, Iteam, Minoza och Qlok.

Sponsorers logotyper

Varför ordnar vi en knytkonferens?

Offentlig förvaltning bygger på gemensamma värderingar om demokrati, objektivitet, lagstyre och respekt. Men offentliganställda har samtidigt olika kompetenser och arbetssätt som skiljer sig åt.

Vi vill föra samman oss som i dag inte jobbar tätt tillsammans och ge oss en plats där vi kan utveckla vårt samarbete. Vårt perspektiv utgår från den offentliga förvaltningens digitalisering, men vi välkomnar människor från hela den offentliga sektorn som vill förnya den.

Våra målsättningar med knytkonferensen är att:

  • Lära oss mer om varandras kompetenser och på så sätt få ökad förståelse för de olika yrkesroller och få större empati för varandras situation.
  • Dela praktiska exempel från verkligheten där tvärfunktionella arbetssätt har lyckats väl, och även peka på fördelarna.
  • Diskutera vad som hindrar oss från att jobba enligt One Team Gov:s sju principer, och tillsammans skapa nya idéer kring hur vi kan arbeta bättre ihop.
  • Fånga upp exempel från lyckat teamarbete både innanför och utanför det offentliga.

Vad innebär en knytkonferens?

Knytkonferens (eller unconference) innebär att det inte finns någon färdig dagordning, utan deltagarna skapar programmet själva genom att föreslå vad de vill prata om.

Det kommer att finnas ett antal parallella sessioner i programmet. Deltagarna går till den session som intresserar dem mest. Sannolikt kommer det bli en blandning av goda exempel, öppna diskussioner och workshoppar.

Det kommer att finnas en tavla att skriva upp ämnen eller frågor på och intresserade deltagare vet då vart de ska gå för att delta. Ett tips är att före konferensen klura på några ämnen du skulle vilja diskutera.

Vi kommer till konferensen som oss själva och inte som företrädare för några myndigheter, konsultbolag eller andra organisationer. Vi deltar för att samverka och inte för att sälja.